De kernwaarden van Euro-Toques Nederland

euro-toques nederland, code van eer

De boodschap van Euro-Toques Nederland is actueler dan ooit!

  • Euro-Toques Nederland is een vereniging van restaurants, daaraan gelieerde bedrijven en opleidingen die voorstander zijn van gezonde, ambachtelijk bereide voeding met natuurzuivere producten van goede kwaliteit, zonder kunstmatige toevoegingen.
  • De producten die in de keuken worden gebruikt zijn natuurzuiver, traceerbaar en ambachtelijk verwerkt.
  • Onze leden maken gebruik van seizoensgebonden producten om zo de natuurlijke cycli te respecteren en authentieke smaken te garanderen.
  • Onze leden respecteren en behouden de verscheidenheid van landelijke en regionale culinaire tradities en combineren deze met het hedendaagse.
  • Onze leden gebruiken in hun keuken zoveel mogelijk Nederlandse producten, streekgebonden en van heel dichtbij om zo milieu onvriendelijke foodmiles te beperken.
  • Onze leden zijn zich bewust van onnodige voedselverspilling en zullen dit waar mogelijk tegengaan. Zij gaan duurzaam met energie om en staan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  • Onze leden zijn kritisch naar hun leveranciers: de leveringsketen is transparant, waardoor de betrouwbaarheid van de producten en de herkomst bekend is.
  • Onze leden onderhouden onderling professionele contacten en dragen gezamenlijk de kernwaarden van Euro-Toques uit naar de consument.
  • Onze leden staan voor de diversiteit van producten, de gevarieerdheid van smaken en bieden de gast “persoonlijk gebonden” gerechten. De eerlijke keuken van Euro-Toques leden is voor de consument een waarborg van kwaliteit.
  • Euro-Toques Nederland is aangesloten bij Euro-Toques Internationaal.