Ereleden

Ereleden zijn leden, die door hun verdiensten in de Horeca en voor Euro-Toques Nederland, zeer veel betekend hebben de afgelopen jaren.