PRIVACY STATEMENT EURO-TOQUES NEDERLAND

Inleiding 
Euro-Toques Nederland verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten of onze website of omdat je je gegevens aan ons hebt verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type
Voor Donateurs verwerken wij daarnaast ook de volgende gegevens::
Categorie
Provincie
Bedrijfsnaam
Vestigingsplaats
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Website

Voor Leden verwerken wij daarnaast ook de volgende gegevens::

Naam Bedrijf
Straat
Postcode & Plaats
Telefoon
E-mail
Eigenaar
Patron Cuisinier
Chef-kok
Sommelier
Gastheer/Gastvrouw
Openingstijden
Keuken
Parkeren

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Euro-Toques Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@euro-toques.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben 
Euro-Toques Nederland verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Het afhandelen van betalingen;
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders;
Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
Om diensten bij je af te leveren;
Euro-Toques Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen locatie informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen met anderen 
Euro-Toques Nederland deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele afgesproken of wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Euro-Toques Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@euro-toques.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Euro-Toques Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging 
Euro-Toques Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@euro-toques.nl.