http://www.euro-toques.nl

Euro-Toques International

Welkom op de pagina voor Euro-Toques Internationaal.

Op deze pagina vindt u alle informatie over Internationaal en eventueel belangrijke berichten

Euro-Toques International – Jean CASTADOT & Enrico DERFLINGHER / co-Présidents International
Hoofdkantoor: 19-21, rue du Luxembourg, B-1000 Bruxelles - tél. 00 32 / 25 06 88 29NIEUW: 17-01-2020

eurotoques-international.eu

met 12 landen in Europa


voor alle informatie vanuit ETI is er een link naar www.euro-toques.org

 

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International het volgende relevante nieuws geselecteerd.

 


7 april 2020


https://gallery.mailchimp.com/c59f92fd9c0025f293b8ed5a6/images/98969756-54b7-422a-9c7f-fe27d23dad0a.jpg

Beste leden,


Afgelopen vrijdag 3 april is tijdens een urenlange video conference met 27 Euro Parlementariërs
, Ted Janssen,  in zijn hoedanigheid als Voorzitter Euro-Toques Nederland en Trésorier Euro-Toques International, als enige Nederlander, samen met het Belgische lid van Euro-Toques International, Christophe Baert, namens de sector Public Institutions and Civil Society Members, gekozen tot lid van het European Food Forum (EFF).

 
De benoeming tot lid van de EFF Board of Management Members geldt van 2020 tot en met 2023.
Gedurende deze periode zullen de leden van het EFF gestalte gaan geven aan de uitvoering van de strategie From Farm to Fork binnen geheel Europa.
 
Euro-Toques Nederland zal u enerzijds van de ontwikkelingen op de hoogte houden en anderzijds worden wij, in het kader van bovenstaande, graag van relevante informatie en of ideeën voorzien.
 
Voor nadere info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  06 – 537 993 96


24 maart 2020


Het Consortium voor Common Food Names voert campagne tegen Europese autoriteiten die het aantal geografische aanduidingen verhogen.

Op 2 maart 2020 heeft het Consortium voor gemeenschappelijke voedselnamen (CCFN) een reeks standpunten gepubliceerd over het toenemende aantal geografische aanduidingen (GI's) met betrekking tot met name zuivelproducten.

Ter herinnering: de CCFN is een organisatie die pleit voor het gratis gebruik van bepaalde veelvoorkomende voedselnamen. In een opmerking aan de Europese Commissie uiten de CCFN en de American Dairy Export Council (USDEC) hun bezorgdheid over de beoordeling van wetgeving met betrekking tot EU-voedselkwaliteitsprogramma's die volgens hen te bureaucratisch zouden kunnen zijn. 

Dit laatste onderstreepte met name het gebrek aan duidelijkheid en transparantie van de huidige GA-regelingen. 

Deze 2 organisaties nodigen de Europese Commissie ook uit om een ​​niet-uitputtende lijst te publiceren van generieke namen waarvan het exclusieve gebruik niet kon worden geclaimd. De CCFN rapporteerde ook de positie van de Cheese Importers Association of America (CIAA). 

De vereniging is van mening dat de coöptatie door de Europese Unie (EU) van gemeenschappelijke voedselnamen heeft geleid tot een verminderde toegang tot de wereldmarkten voor de export van zuivelproducten door de VS.

Ten slotte beweert de CCFN de Amerikaanse minister van Landbouw, Sonny Perdue, te hebben aangemoedigd om de bezwaren van de Verenigde Staten tegen het misbruik van geografische aanduidingen door de EU te onderstrepen. Secretaris Perdue steunde deze posities tijdens verschillende vergaderingen in Brussel met een reeks Europese ambtenaren eind januari 2020.

Inmiddels heeft het Corona virus ook het Europees Parlement lam gelegd, zodat de besluitvorming aldaar, net als deze nieuwsbrieven uit Brussel, voorlopig worden opgeschort. 
 
Wordt vervolgd in het post corona tijdperk.

14 februari 2020

Voorlopige versie van de strategie "Van boerderij tot vork"

Op 5 februari 2020 verkreeg de vertegenwoordiger van ETI een voorlopige versie van de "farm to fork" -strategie van de Europese Commissie. Ter herinnering, deze strategie, voorgesteld door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, als onderdeel van de Europese Green Deal, beoogt een duurzame voedselwaardeketen te creëren door middel van wetgevende en niet-wetgevende maatregelen die in het voorjaar van 2020 zullen worden gepresenteerd.

Deze strategie zal de basis vormen voor de actie van de Europese Commissie op het gebied van voedsel voor de komende 5 jaar. Dit bijgevoegde document bevat een sectie die zich richt op de doelstellingen van de strategie als zodanig en een sectie die is bedoeld voor de katalysatoren van de laatste. Het eerste deel is verdeeld in 6 delen waarin verschillende subacties worden gepresenteerd.

  1. Verduurzaming van de voedselproductie. Dit deel, het grootste en meest ambitieuze, richt zich op:

 Vermindering van het gebruik en de afhankelijkheid van pesticiden, meststoffen en antibiotica

 De goede ontwikkeling van biodiversiteit en klimaatbestendigheid

 Verbetering van dierenwelzijn

 Versterking van de ambitie van de lidstaten voor een duurzamere voedselproductie

 Ondersteuning van primaire producenten.

Dit eerste deel bespreekt ook onderwerpen met betrekking tot marketingstandaarden, biologische landbouw, plantgezondheid en de evaluatie van nieuwe genomische technieken.

  1. Stimuleer duurzame praktijken in voedselverwerking, catering, horeca en foodservice Dit deel behandelt de doelstellingen met betrekking tot verantwoord zakelijk gedrag en de vermindering van over-verpakking door de ontwikkeling van Europese principes voor goed zakelijk gedrag en door de verpakkingsrichtlijn te versterken.
  2. Bevorderen van duurzame voedselconsumptie en de overgang naar gezond en duurzaam voedsel vergemakkelijken. Dit derde deel draait om de keuzes van de consument, maar ook om de voeding en de milieu- en gezondheidsimplicaties van voedselconsumptie. De Commissie is van plan etikettering en verschillende voedseletiketten (geografische oorsprong, dierenwelzijn, milieu, enz.) te ontwikkelen; het is ook van plan om een ​​reeks richtlijnen op te stellen over verschillende te volgen duurzame diëten, diëten op scholen te herzien en de richtlijn inzake overheidsopdrachten te herzien.
  3. Verminder voedselverlies en verspilling. De Commissie is van plan hier een actieplan van vier jaar (2020-2024) op te stellen met betrekking tot voedselverlies en -verspilling.
  4. Vecht tegen voedselfraude en versterk de handhaving en controles in de voedselketen De Commissie is van plan hier een vierjarenactieplan (2020-2024) op te stellen met betrekking tot voedselfraude
  5. Streef naar toewijding aan transitie naar duurzame voedselsystemen wereldwijd. De Commissie verbindt zich in dit deel ertoe een groter aantal bilaterale overeenkomsten te ontwikkelen en de EU-samenwerking met de relevante internationale organisaties (FAO, WHO, OESO, enz.) te versterken.

Het is interessant om op te merken dat de Europese Commissie in het tweede deel van het document voorstelt om een ​​groep van deskundigen op hoog niveau op te richten om deze te adviseren bij de totstandkoming van deze strategie. In de loop van 2020 zal er hoogstwaarschijnlijk een oproep tot het indienen van voorstellen worden gedaan om leden van het maatschappelijk middenveld de gelegenheid te geven een aanvraag in te dienen om deel uit te maken van deze groep van deskundigen.

Euro-Toques is inmiddels bij deze aanvraagprocedure via de voorzitter Jean Castadot betrokken.

Wordt vervolgd.

DRAFT ACTION PLAN
13-01-2020


17 januari 2020

In het kader van de eerdere genoemde strategie Farm 2 Fork (F2F) werd op 10 december 2019 het European Food Forum gelanceerd na een receptie georganiseerd door de 5 leden van het Europees Parlement (EP-leden) die deze organisatie oprichtten: Róża Thun (EPP, Polen), Clara Aguilera (S&D, Spanje), Irène Tolleret (RE, Frankrijk), Asim Ademov (EPP, Bulgarije) en Brando Benifei (S&D, Italië).

De belangrijkste bestaansreden van het forum is de bevordering van een open dialoog over duurzame voedselsystemen tussen beleidsmakers, actoren in de voedselvoorzieningsketen, maatschappelijke organisaties, de onderzoeksector, universiteiten en andere openbare instellingen.

De doelstellingen van het forum zijn:

       # Het volgen van relevante Europese publieke beleidsontwikkeling

       # De integratie, anticipatie en promotie van de belangrijkste onderwerpen van het agro voedingsbeleid op Europees en mondiaal niveau.

       # De bevordering van een gemeenschappelijk voedselbeleid op basis van de actoren van het voedselsysteem op lokaal niveau. 

       # De ondersteuning van een gemeenschappelijk voedselbeleid dat bedoeld is om aandachtiger te luisteren en sneller te reageren op de zorgen en ambities van Europese consumenten.

       # Het ontwikkelen en onderhouden van relaties met andere publieke en private instellingen die geïnteresseerd zijn in deze kwesties, vooral in de Europese context.

       # Het European Food Forum zal bestaan ​​uit een groot aantal verschillende actoren om het debat op gang te brengen en te ontwikkelen.

       # Deze organisatie staat erop dat een evenwichtige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden in het Europese voedselecosysteem essentieel is voor het goed functioneren ervan.

       # De laatste is gericht op boeren, voedings- en drankenbedrijven, detailhandel en horecabedrijven, Europese / nationale federaties, sectorverenigingen, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten, universiteiten en openbare instanties.

Het forum wordt gecoördineerd door een organisatiecomité bestaande uit leden van het EP en de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit minimaal 2 leden (1 vertegenwoordiger van de industrie en 1 lid van het maatschappelijk middenveld / openbare instelling) of maximaal 14 leden (7 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 7 leden van het maatschappelijk middenveld / openbare instellingen) ). De raad van bestuur bestaat uit een ‘President’ lid en een ‘Vice-President’ lid. Er wordt ook een programmeercomité opgericht dat het evenementenprogramma van het forum zal beheren; het zal bestaan ​​uit 3 vice-voorzitters van het organisatiecomité (1 lid van het EP, 1 vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en 1 lid van het maatschappelijk middenveld / openbare instelling).

Het spreekt voor zich dat Euro-Toques International er alles aan zal doen om tenminste een paar van de zetels van de raad van bestuur te gaan bekleden.

Wordt vervolgd.


december 2019


Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International het volgende relevante nieuws geselecteerd.

Standpunten van het Europees Parlement over het toekomstige voedselbeleid van de EU 
 
Er is een groeiende golf van nieuwsgierigheid in het Europees Parlement (EP) naar de ontwikkeling en de inhoud van de Farm to Fork (F2F) -strategie van de Europese Commissie. 
Ter herinnering, de strategie omvat het werk van 4 Europese commissarissen: Stella Kyriakides voor gezondheids- en voedselveiligheidsaspecten, Janusz Wojciechowski en Virginijus Sinkevičius voor landbouw- en zeevruchtenproducten en uiteindelijk de top vice-voorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, dat zal de hoofdcoördinator van de strategie zijn.
 
Enkele belangrijke leden van het Europees Parlement (EP-leden) hebben gesproken over hun hoop en twijfels over dit ambitieuze plan. 
Isabel Carvalhais (S&D - Portugal) verwacht dat Wojciechowski de komende maanden iets meer over deze strategie zal vertellen dan tijdens zijn parlementaire audities. Ze wil vooral dat dit plan rekening houdt met en de boeren beschermt die volgens haar actief moeten worden erkend voor hun belangrijke rol. 
 
Daniel Buda (PPE - Roemenië), vice-voorzitter van de landbouwcommissie (AGRI) van het Parlement, hoopt dat deze strategie voldoende in overeenstemming zal zijn met de EU Green Deal van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie die op 11 december 2019 werd gepresenteerd Net als Isabel Carvalhais wil Daniel Buda de boeren beschermen en zal ze erop aandringen dat ze ondersteuning en richtlijnen krijgen voor het produceren van gezond voedsel van hoge kwaliteit op een duurzame manier. 
 
Elsi Katainen (Renew Europe - Finland), een andere vice-voorzitter van de AGRI-commissie, is verheugd over het idee dat de ambities van de F2F-strategie op lange termijn zijn. Ze hoopt dat deze strategie zal helpen bij het creëren van een duurzaam en winstgevend voedselsysteem; ze wil ervoor zorgen dat sectoren zoals bosbouw en bio circulaire economie in aanmerking worden genomen. "Voedselproductie en voedselzekerheid moeten hier de kern van zijn, wat alleen mogelijk is als de productie winstgevend is," zei ze. 
 
Pierre Karleskind (Renew Europe - Frankrijk) legt de nadruk op voedsel van goede kwaliteit voor Europeanen en het visserijbeleid. Hij stelt dat de strategie de traceerbaarheid van geïmporteerde visserij- en aquacultuurproducten moet verbeteren. Hij voegt eraan toe dat het nieuwe voedselbeleid ervoor moet zorgen dat de Europese visserij- en aquacultuurproducten correct worden gevaloriseerd met een duidelijke en efficiënte etikettering. 
 
Beroemde voormalige tv-chef Sarah Wiener (Green / EFA - Oostenrijk) sprak over het belang van het voedingsaspect van de F2F-strategie en de rol ervan om gezonde voeding voor iedereen te bevorderen. Ze hoopt ook eerlijkere, kortere en transparantere toeleveringsketens te zien en wil handel ten dienste stellen van duurzame ontwikkeling.
 
Euro-Toques International volgt de discussie en is en blijft alert in Brussel bezig.
Wordt vervolgd.22 november 2019
 
In het vorige bericht vanuit Brussel hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de EU-wetgevers uit verschillende politieke fracties en parlementaire commissies een multi stakeholderplatform willen gaan oprichten dat het EU-voedselbeleid op een holistische manier zal aanpakken.
 
Deze ontwikkeling van de “ farm-to-fork” strategie ligt op schema.
De ontwikkeling van de 'farm to fork'-strategie voor duurzame voeding van de nieuwe Europese Commissie is aan de gang. De eerste officiële details worden verwacht voor het begin van het jaar 2020, met de voorbereiding van een document dat de visie van de strategie voor de komende jaren weergeeft.
De organisatie van de werkzaamheden rond deze strategie blijft nog enigszins verward, maar zal worden verduidelijkt zodra de volgende Commissie formeel wordt opgericht. 
De effectieve lancering van de strategie wordt verwacht in het voorjaar van 2020. Hoewel het stadium van de ontwikkeling van de strategie nog niet volledig gevorderd is, is het bijgevoegd document met een voorlopig actieplan beschikbaar gesteld. 
Dat document (Action Plan Farm to Fork)  onthult een plan in acht acties verdeeld in een reeks sub-acties met voor sommige van hen al vastgestelde deadlines.
 
Bepaalde acties kunnen als interessant voor Euro Toques International worden beschouwd:
- oprichting van een groep belanghebbenden op het gebied van duurzaam voedsel om de uitvoering van de strategie te begeleiden en de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken,
- bevordering van duurzame voedselconsumptie, waardoor de overgang naar gezonde en duurzame voeding wordt vergemakkelijkt,
- steun voor de opneming van bepalingen inzake duurzame levensmiddelen in internationale overeenkomsten van de EU;
- of de lancering van een "EU-programma voor voedselverlies en -afval" op grond waarvan openbare en particuliere entiteiten zich tegen 2030 zouden bezighouden met 50% minder voedselverlies en -verspilling in hun activiteiten en programma's.
 
Kortom Euro-Toques International is actief en alert in Brussel bezig.
Wordt vervolgd. 
22 november 2019
 
In het vorige bericht vanuit Brussel hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de EU-wetgevers uit verschillende politieke fracties en parlementaire commissies een multi stakeholderplatform willen gaan oprichten dat het EU-voedselbeleid op een holistische manier zal aanpakken.
 
Deze ontwikkeling van de “ farm-to-fork” strategie ligt op schema.
De ontwikkeling van de 'farm to fork'-strategie voor duurzame voeding van de nieuwe Europese Commissie is aan de gang. De eerste officiële details worden verwacht voor het begin van het jaar 2020, met de voorbereiding van een document dat de visie van de strategie voor de komende jaren weergeeft.
De organisatie van de werkzaamheden rond deze strategie blijft nog enigszins verward, maar zal worden verduidelijkt zodra de volgende Commissie formeel wordt opgericht. 
De effectieve lancering van de strategie wordt verwacht in het voorjaar van 2020. Hoewel het stadium van de ontwikkeling van de strategie nog niet volledig gevorderd is, is het bijgevoegd document met een voorlopig actieplan beschikbaar gesteld. 
Dat document (Action Plan Farm to Fork)  onthult een plan in acht acties verdeeld in een reeks sub-acties met voor sommige van hen al vastgestelde deadlines.
 
Bepaalde acties kunnen als interessant voor Euro Toques International worden beschouwd:
- oprichting van een groep belanghebbenden op het gebied van duurzaam voedsel om de uitvoering van de strategie te begeleiden en de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken,
- bevordering van duurzame voedselconsumptie, waardoor de overgang naar gezonde en duurzame voeding wordt vergemakkelijkt,
- steun voor de opneming van bepalingen inzake duurzame levensmiddelen in internationale overeenkomsten van de EU;
- of de lancering van een "EU-programma voor voedselverlies en -afval" op grond waarvan openbare en particuliere entiteiten zich tegen 2030 zouden bezighouden met 50% minder voedselverlies en -verspilling in hun activiteiten en programma's.
 
Kortom Euro-Toques International is actief en alert in Brussel bezig.
Wordt vervolgd.

16 oktober 2019

In vervolg op de oproep van Jean Castadot, voorzitter Euro-Toques International, om ETI bij de Europese beleidsvorming te betrekken kan vanuit het Europees Parlement het volgende worden gemeld:
 
EU Wetgevers wijzen op het EU-platform voor voedselbeleid
 
EU-wetgevers uit verschillende politieke fracties en parlementaire commissies gaan een multi stakeholderplatform oprichten dat het EU-voedselbeleid op een holistische manier zal aanpakken.
 
Het platform wordt officieel gelanceerd in november 2019 en krijgt de naam European Food Forum (EFF); het zal rechtspersoonlijkheid genieten als een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met een algemene vergadering, een raad van bestuur en een aantal stuurcomités.
 
De groep zal zich richten op voedselbeleid en opkomende trends in de voedselvoorzieningsketen, zowel op Europees als op mondiaal niveau. Met het EEF kunnen de leden van het EP ook naar alle relevante belanghebbenden luisteren en relaties opbouwen met andere openbare en particuliere instellingen die geïnteresseerd zijn in deze kwesties. 
 
Het idee van het EEF kwam van de particuliere sector, in casu Euro-Toques International, die een 'veilige plek' wilde creëren om onderwerpen van het voedsel- en landbouwbeleid met beleidsmakers en andere belanghebbenden te bespreken, met als doel oplossingen en ideeën voor te stellen.
 
Europarlementsleden blijven de baas over het platform, waarvan het lidmaatschap openstaat voor alle EU-wetgevers in het Europees Parlement. 
 
Het EEF zal zijn deuren echter openhouden voor exploitanten uit de hele voedselvoorzieningsketen, waaronder boeren, voedsel- en drankenverwerkers, voedselretailers en voedseldienstbedrijven, evenals federaties en sectorale verenigingen op Europees en nationaal niveau.
 
Het spreekt voor zich dat ETI zich al heeft aangemeld.
 
september 2019


Tijdens het prestige diner van Euro Toques International, dat Euro-Toques International  op dinsdag 10 september jongstleden heeft georganiseerd voor een aantal afgevaardigden van het Europees Parlement heeft de Voorzitter van ETI, Jean Castadot vurig gepleit voor de oprichting van een werkgroep in het Europees Parlement over "voeding en gezond eten ".
 
1 ° Wat is een werkgroep binnen het Europees Parlement (EP)?
 
Er kunnen binnen het EP werkgroepen (men noemt het daar intergroupe) worden gevormd door leden van elke fractie en elke commissie, teneinde informele gedachtewisselingen over specifieke onderwerpen te houden en het contact tussen leden en het maatschappelijk middenveld te bevorderen.
Aan het begin van elke zittingsperiode en hun werkingsregels kunnen EP werkgroepen worden opgericht.
Ze organiseren hun activiteiten zoals ze willen.
De werkgroep moet worden goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement.
 
2 ° Waarom is het interessant voor Euro-Toques International om de oprichting van een dergelijke werkgroep voor te stellen?
 
Door de oprichting van een dergelijke werkgroep kan Euro-Toques International bijdragen aan de werkzaamheden van het Europees Parlement met betrekking tot de onderwerpen die door de werkgroep worden behandeld.
Meer in het bijzonder zou Euro-Toques International:- invloed hebben op de agenda van de werkgroepsbijeenkomsten;- standpuntbepalingen indienen;- regelmatig worden gehoord door de werkgroep
 
3 ° Suggesties / te doen
 
De volgende stap zou moeten zijn om een ​​lid van het Europees Parlement te identificeren dat ermee instemt het voortouw te nemen bij de oprichting van de ETI werkgroep. Euro-Toques International kan hem / haar helpen bij de totstandkoming ervan en Euro-Toques International zou kunnen dienen als het algemeen secretariaat van de werkgroep.
 
Via de heer Marc Tarabella, lid van het Europees Parlement en mede organisator van het prestige diner, wordt het voorstel voor de oprichting van bovengenoemde werkgroep binnen het Europees Parlement behandeld en in stemming gebracht.
 
Nadere informatie volgt alsdan.


 
July en Augustus 2019 geselecteerd:

EU en de  VS dringen aan op een mozzarella-deal.
 
De Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana, de Amerikaanse Dairy Export Council (USDEC) en het Consortium for Common Food Names hebben een overeenkomst aangekondigd en hebben Brussel, Washington en Rome opgeroepen de deal te ratificeren.
 
In een verklaring zei de USDEC dat de deal "het onderscheidend vermogen van de naam Mozzarella di Bufala Campana BOB [beschermde oorsprongsbenaming] en zijn productiegebied erkent".
 
De raad zei dat de overeenkomst "ook de rechten van iedereen erkent om de term mozzarella vrij te gebruiken om een ​​kaas te beschrijven die is geproduceerd volgens de definitie van de Codex Alimentarius of de Amerikaanse normen voor identiteit van de Amerikaanse Food and Drug Administration".
 
De raad zei dat de deal "een belangrijke stap is in de bescherming van zowel geldige geografische aanduidingen [geografische aanduidingen] als het gebruik van gemeenschappelijke voedselnamen". 
 
In een gezamenlijke brief aan de Amerikaanse en Italiaanse regeringen, en de Europese Commissie, zeiden de Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana-president Domenico Raimondo en Jaime Castaneda, de senior vice-president voor handelsbeleid bij de USDEC: "Door zowel de geldige BOO Mozzarella te beschermen di Bufala Campana en het gratis gebruik van de gemeenschappelijke naam mozzarella als een soort kaas, deze overeenkomst biedt duidelijkheid voor consumenten en verzekert toegang voor zowel Europese kazen als niet-Europese kazen die zonder belemmering over de hele wereld kunnen worden verkocht. "