http://www.euro-toques.nl

Doelstellingen

Euro-Toques Nederland 2019(ETN)

Missie:

ETN wil uitdragen dat al haar leden zich hebben verplicht gezond te koken en of voedsel te bereiden met in beginsel regionale en seizoensgebonden producten zonder kunstmatige additieven. Op deze wijze willen de leden van ETN de consument ertoe te bewegen hun restaurant te bezoeken. 

Beleid:

Door het motiveren, stimuleren en uitbreiden van het ledenbestand met vaardige, klantgerichte en representatieve koks die de boodschap, vervat in de Code van Eer, te allen tijde trots uitdragen in woord, geschrift en gedrag.

Doelstelling: 

Elk jaar een stabiele groei van het ledenbestand bewerkstelligen van 10 % netto per jaar.

Strategie:

Intern

De naleving van de Code van Eer (blijven) toetsen.

De naamsbekendheid vergroten.

De ledenvoordelen uitbreiden en explicieter maken.

Verjonging bestuur via geleidelijk verloop.

Extern

Doelgerichte acquisitie plegen, maar streng selectiebeleid handhaven.

Examenkandidaten van aangesloten scholen gratis lid maken.

Marketing & PR-activiteiten verbreden en intensiveren.

Wetenschappelijke denktank samenstellen.

Vakinhoudelijke lezingen en workshops organiseren.


Behoud van nationale en culinaire tradities

Koken naar eer en geweten

Gebruik van kwalitatieve grondstoffen

Zelfstandigheid ten opzichte van leveranciers

Producten van eigen bodem en streek verdienen voorkeur

Bescherming van kleine producenten

Vakwaarborg voor kwaliteit en smaak

Duurzaam omgaan met energie

Tegengaan van voedselverspilling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Prijs mag nooit de compensatie zijn voor inkoop inferieure kwaliteit

Collegialiteit is regel