http://www.euro-toques.nl

Code van Eer

1. Euro-Toques Nederland is een vereniging van professionele koks en restaurateurs die staan voor gezonde voeding die ambachtelijk wordt bereid met natuurzuivere producten van goede kwaliteit, zonder kunstmatige additieven.

2. Euro-Toques Nederland stelt zich onder meer ten doel om de verscheidenheid van landelijke en regionale culinaire tradities te respecteren, te behouden en deze culinair te combineren met het hedendaagse.

3. Voorlichting en het uitdragen van de Code van Eer aan de consument maken deel uit van de taken van Euro-Toques Nederland.

4. Leden van Euro-Toques Nederland staan voor de diversiteit van smaken, de gevarieerdheid van ingrediƫnten en bieden de consument gezonde en uitgebalanceerde gerechten. De eerlijke keuken van Euro-Toques leden is een waarborg voor het vertrouwen dat de consument mag hebben.

5. De producten die in de keuken van Euro-Toques worden gebruikt, zijn vers en worden zo veel als mogelijk ter plaatse verwerkt.

6. Leden maken in beginsel gebruik van seizoensgebonden producten teneinde de natuurlijke cycli te respecteren en authentieke smaken te garanderen.

7. Koks van Euro-Toques Nederland zijn zich bewust van de onnodige voedselderving en gaan waar mogelijk verspilling tegen. Ook gaan zij duurzaam om met energie en staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

8. Koks van Euro-Toques Nederland zijn onafhankelijk van hun leveranciers. De leveringsketen is transparant waardoor de betrouwbaarheid van de producten en de herkomst bekend is.

9. Koks van Euro-Toques Nederland gebruiken in hun keuken zoveel als mogelijk Nederlandse streekgebonden producten teneinde milieu onvriendelijke foodmiles te beperken.

10. Koks van Euro-Toques Nederland onderhouden onderling professionele contacten en dragen eendachtig de boodschap van de Code van Eer uit naar de consument. Zij garanderen en bewaken de gemeenschappelijke principes die door alle leden worden gehanteerd.