LuPeel van Grond tot Mond. Stimuleringssubsidie voor ontwikkelen vleesvervanger.

De Metropool Regio Eindhoven heeft een bijdrage van € 50.000 toegekend voor het project ‘LuPeel van Grond tot Mond’ van de vereniging LuPeel. Slow Food Masters, Innovatiehuis de Peel en de vereniging LuPeel gaan samen aan de slag om een vleesvervanger te ontwikkelen met  lupinebonen, die in de Peel worden geteeld. Wethouder Tom Oomen van de gemeente Deurne overhandigde de cheque op 23 februari aan de initiatiefnemers.

Ruim 100 jaar gelden gingen de boeren aan het pionieren op de arme zandgrond in de Peel. Door hard werken, samenwerking en innovatie heeft dit gebied zich ontwikkeld tot een vooruitstrevend landbouwgebied, dat een belangrijke bijdrage levert aan de voedselproductie en aan de Nederlandse economie. Nu staan we aan het begin van een grote transitie van de landbouw en het platteland. Landbouwers en voedselverwerkende industrie willen met dit plan in de Peel voorop lopen in deze transitie.

Lupine keert terug naar de Peel
Een unieke innovatieve samenwerking om vraaggericht lupine in de Peel te gaan telen en te verwerken tot duurzame vleesalternatieven. Steeds meer mensen zoeken een alternatief voor het eten van vlees en zuivel. Vaak wordt er gekozen voor sojaproducten. Op dit moment is de EU sterk afhankelijk van import van soja wat de EU kwetsbaar maakt. Daarnaast gaat men op weg naar kringlooplandbouw, waarbij naast voedingswaarde de boer ook zorgt voor natuurwaarde en toekomstwaarde. In de Peel wordt de lupine centraal gesteld in dit plan. Ruim 100 jaar terug groeide hier al lupine om de bodem vruchtbaarder te maken. Door de opkomst van kunstmest verdween lupine in de Peel. Nu staan we aan het begin van de terugkeer van lupine in de Peel.
Teeltoptimalisatie
Het project richt zich enerzijds op teeltoptimalisatie van lupine in de Peel en anderzijds op de ontwikkeling van duurzame vleesalternatieven vanuit de lupineboon. Binnen de teeltoptimalisatie zal de vereniging LuPeel door middel van analyses en diverse proef percelen de optimale teeltcondities voor lupine in de Peel worden bepaald, waardoor de opbrengt per hectare verbetert.

Duurzaam alternatief voor vlees
Vanuit de geproduceerde lupinebonen worden door Slow Food Masters in Deurne duurzame vleesalternatieven ontwikkeld met een focus op innovatieve mild-processing condities en het gebruik van de hele boon. De producten zullen zich initieel richten op burgers, worsten en ‘pulled’-producten welke niet van het dierlijke alternatief zijn te onderscheiden.

Toekomst van de landbouw
Het nog relatief onbekende gewas lupine heeft stikstofbindende eigenschappen, waardoor geen kunstmest nodig is en bevat hoogwaardige eiwitten voor de menselijke consumptie. Lupine zorgt voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid en toename van de biodiversiteit.
Kortom, met het LuPeel project wordt concreet invulling gegeven aan de toekomst van het platteland, waarbij invulling wordt gegeven aan de Nationale Eiwitstrategie, Kringloop landbouw, Voedsel transitie en klimaat doelen van uit de VN.