http://www.euro-toques.nl

Doelstellingen


Behoud van nationale en culinaire tradities

Koken naar eer en geweten

Gebruik van kwalitatieve grondstoffen

Zelfstandigheid ten opzichte van leveranciers

Producten van eigen bodem en streek verdienen voorkeur

Bescherming van kleine producenten

Vakwaarborg voor kwaliteit en smaak

Duurzaam omgaan met energie

Tegengaan van voedselverspilling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Prijs mag nooit de compensatie zijn voor inkoop inferieure kwaliteit

Collegialiteit is regel