Missie, beleid, doelstellingen en strategie Euro-Toques Nederland.

Omdat het vorige beleidsplan nog dateerde uit 2016 heeft voorzitter Yolande Vesters een Nieuw Beleidsplan 2022 opgesteld.

Missie:
Euro-Toques Nederland wil restaurantbezoekers ervan overtuigen dat al haar leden zich geroepen voelen om op ambachtelijke wijze te werken met natuurzuivere- en zo mogelijk regionale- en seizoensgebonden ingrediënten. Het gebruik van kunstmatige additieven en toevoegingen past om die reden niet binnen de filosofie van Euro-Toques Nederland. De persoonlijke invulling en creativiteit van de diverse chefs en hun brigade biedt de restaurantgasten daardoor een rijke variëteit in keuze.

Beleid:
Het motiveren, stimuleren en uitbreiden van het ledenbestand door een baken te zijn voor enthousiaste en gepassioneerde chefs. Door middels van ledenbijeenkomsten als klankbord fungeren om de boodschap van de Code van Eer op een duidelijke wijze aan de leden voor te leggen en dit vervolgens aan de consument uit te dragen. Als restaurantorganisatie meer dan voorheen ambacht, kwaliteit, wijn-spijs en gastvrijheid promoten.

Doelstelling:
Het Euro-Toques Nederland logo naar de consument uitdragen als een keurmerk van kwaliteit, ambacht en gastvrijheid. De missie, waarin de Code van Eer leidend is, als een punt aan de horizon voor ogen te houden. Door het consequent uitdragen van de Euro-Toques Nederland principes steeds meer enthousiaste, ambitieuze chefs aan Euro-Toques Nederland binden. Naar buiten treden als een restaurantorganisatie met een eigentijdse en vooruitstrevende visie, gericht op ambacht, kwaliteit en duurzaamheid.

Strategie Intern:

 • Sinds 2012 zijn de taken binnen het bestuur met grote regelmaat gewijzigd. Doel is een heldere en reële taakverdeling en -omschrijving te maken, deze schriftelijk vast te leggen en de uitvoering daarvan goed te volgen. Alle activiteiten centraal houden binnen het bestuur: Teamwork is the name of the game!
 • Het consolideren van een adequaat en professioneel secretariaat waarbij een goede communicatie centraal moet staan. Notulen en besluitenlijsten goed opvolgen.
 • Streven naar vernieuwing binnen het bestuur en dit aantrekkelijk maken door het afbakenen van taken en verplichtingen. De naleving van de Code van Eer blijven volgende en bij twijfel een second control toepassen.
 • Leden tijdig informeren over belangrijke items die te maken kunnen hebben met hun bedrijfsvoering, productgebruik, wetgeving etc.
 • Het lidmaatschap van Euro-Toques Nederland en het daarmee verkrijgen van zakelijk voordeel ( gezamenlijke consumentenbenadering, partner voordelen voor de leden en het onderlinge ledencontact) nader toelichten en explicieter maken.

Strategie Extern:

 • Doelgerichte acquisitie plegen maar wel een duidelijk selectiebeleid handhaven.
 • Volop inzetten richting consument via pr en social media en het eigentijds maken en houden van een mobiele website. Hieraan gekoppeld het organiseren van Euro-Toques Nederland Restaurantweken.
 • Leden die de Code van Eer intensief toepassen belonen (ETN Koksmutsjes, The Cookware Company Restaurantprijs).
 • Marketing en pr-activiteiten richting leden en consument verbreden en intensiveren. Vertegenwoordigd zijn op consumentenbeurzen maar vooral via consumentgerichte media: Het ETN logo moet herkend worden door restaurants, gasten en consument (Hanos Magazine, ETN Partners, STRRN Magazine etc.).
 • Een denktank in de vorm van deskundigen uitnodigen voor brainsessies tijdens netwerkbijeenkomsten ( gekoppeld aan bestuursvergaderingen) lijkt ideaal: hiermee doen allen kennis op m.b.t. samenlevingsdiscussies die direct te maken hebben met ons vak, zoals in het verleden: de puls visserij, de vleestax, ganzen-/eendenlever, 80/20 regel, kweekvlees etc.
 • Samenwerking/overleg met de G4 met behoud van eigen identiteit.

Daar we een restaurantorganisatie zijn de focus leggen op het welzijn van onze restaurantleden. Iedereen heeft daar baat bij: de leden maar ook de business partners en gelieerde instellingen.

Het Beleidsplan 2022 is tijdens de Algemene Leden Vergadering juni 2022 door de leden unaniem goedgekeurd.