http://www.euro-toques.nl

“De rek is eruit” bij de restaurants aangesloten bij Euro-Toques Nederland

Als grootste restaurant organisatie van Nederland willen wij reageren op de nieuwste maatregelen in de strijd tegen het Corona virus. Vanzelfsprekend gaat de gezondheid van onze gasten ons zeer aan het hart. We hebben ons het afgelopen jaar daarom steeds aan alle opgelegde maatregelen gehouden. Restaurants gesloten, restaurants open met beperkte zitplaatsen, restaurants open met uiterste sluitingstijd , anderhalve meter afstand etc. Toch blijven wij steeds de hardste klappen ontvangen. Dat terwijl de besmettingen slechts voor een zeer klein deel terug te voeren zijn naar de horeca  (waarbij we het zeker niet hebben over ons type restaurants).

Wij willen daarom nu aangeven dat onze grens is bereikt. De rek is eruit! Na de laatste maatregel van de Coronacheck en de anderhalve meter regel hebben wij verwacht een klein beetje goed te kunnen maken van de opgelopen schade in deze voor horeca goede maanden met oog op de aankomende feestdagen. Ook dat wordt ons nu afgepakt door de huidige maatregel.

De regering heeft het over een “Milde Lockdown”, echter voor onze gastronomische restaurants is deze maatregel desastreus. Want, laten we eerlijk zijn, wie gaat dineren vanaf 16.00 uur i.p.v. 19.00 uur. Waarbij tevens de vraag is wat er met deze maatregel behaald wordt: indien een ieder eerder gaat dineren, wat maakt het tijdstip van het diner dan uit richting de besmettingscijfers
Tevens worden onze gastronomische restaurants over het algemeen bezocht door volwassenen in alle leeftijdscategorieën. Het overgrote deel van de besmettingen ligt in de leeftijdscategorie van 10-14 jaar: deze jeugd bezoekt over het algemeen geen fine dining restaurants.

Voor een ieder zijn gerichte maatregelen om de besmettingen en het virus terug te dringen uitermate belangrijk. Euro-Toques Nederland en de aangesloten restaurants zijn echter van mening dat dit niet bereikt zal worden door vervroegde sluiting. Wat wel bereikt wordt is dat wij voor een 5e maal sterk financieel getroffen worden door het afnemen van omzet in aanloop naar de feestdagen. Wij vragen om een aanpassing van de maatregelen naar tenminste een verruiming van de openingstijden en een volledige financiële compensatie van de gemiste omzet.

Voor het bestuur Euro-Toques Nederland,

Yolande Vesters, voorzitter.