http://www.euro-toques.nl

11e Nieuwsflits mei 2020

 
 
Naar aanleiding daarvan is op 22 april en 1 mei 2020 een aantal aanpassingen gedaan.
 
Werkgevers kunnen tot en met 31 mei 2020 een beroep doen op de NOW-regeling. Mocht u de aanvraag nog niet hebben ingediend, wij brengen u  op de hoogte van de laatste wijzigingen. 

Nadat de regeling bekend is geworden en inwerking is getreden zijn er diverse kritiekpunten naar voren gekomen. 
 
Hieronder informeren wij u kort over de meest relevante aanpassingen:
 1. Aanpassing omzetbepaling bij concerns
  Concerns en bedrijven met diverse werkmaatschappijen met een totaal omzetverlies van minder dan 20% kunnen nu ook gebruik maken van de regeling als een individuele werkmaatschappij wel een omzetverlies heeft van meer dan 20%. Let op, hier zijn extra voorwaarden aan verbonden. 
   
 2. Sterkere verlaging subsidie ​​bedrag bij aanvraag bedrijfseconomisch ontslag
  Als de aanvrager van de NOW-regeling ook een verzoek om ontslag voor bedrijfseconomische redenen heeft ingediend bij het UWV, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als loonsom daalt doordat van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.
   
 3. Bij aanvraag bedrijfseconomisch ontslag, extra toetsing op noodzaak
  Als de NOW-aanvrager een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen heeft ingediend bij het UWV moet deze aannemelijk maken dat de NOW-subsidie in zijn geval geen voor de hand liggende andere oplossing is.
   
 4. Instemming openbaarmaking gegevens NOW
  Met het indienen van een subsidieverzoek, stemt een subsidieaanvrager in met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan UWV. Het betreft algemene gegevens, geen bedrijfsgevoelige informatie.
 1. Schrappen vermeld melding loonkostensubsidie
  De uitvoerbaarheid blijkt te moeilijk, daarom is besloten dat werkgevers voor medewerkers waarvoor zij een loonkostensubsidie ​​(banenafspraak) ontvangen dit niet hoeven te melden bij de gemeente.
 1. Gebruik buitenlands bankrekeningnummer mogelijk gemaakt.
  Het vereiste van een Nederlands bankrekeningnummer is vervallen, hierdoor kunnen werkgevers gebruik maken van een buitenlands bankrekeningnummer.
   

  LEES MEER...