http://www.euro-toques.nl

Bezwaar tegen wetsvoorstel verbod op palingvangst Nederlandse watere

Geachte fractievoorzitters Tweede Kamer, Geachte fractieleden van het Europees Parlement,

Namens Restaurantvereniging Euro-Toques Nederland en al haar leden willen wij hierbij kenbaar maken dat wij het oneens zijn met het voorstel van de Europese Commissie aangaande het verbod op de palingvangst in de maritieme wateren. Voor Nederland betreft dit de Westerschelde, Oosterschelde en de Waddenzee. LEES MEER...


Delen